Patiënt worden

Bent u op zoek naar een nieuwe tandarts?

Helaas kunnen wij op dit moment geen nieuwe patiënten inschrijven in onze praktijk.


Omdat wij goede tandheelkunde willen blijven leveren, met voldoende aandacht en tijd per patiënt, zijn wij genoodzaakt om een tijdelijke patiëntenstop in te voeren.

Wel is er de mogelijkheid om op een wachtlijst geplaatst te worden. Dat kan via telefoonnummer: 053-572 53 75. Zodra er plek vrij komt, nemen wij contact met u op om in overleg een afspraak in te plannen.

Houdt ook onze website in de gaten wanneer wij weer nieuwe patiënten gaan inschrijven.

Bent u op zoek naar een nieuwe tandarts?

Uiteraard bent U van harte welkom in onze praktijk!

U kunt telefonisch vragen naar de mogelijkheden tot aanmelden en eventueel een afspraak maken voor een eerste bezoek. Dit kan op via telefoonnummer: 053-572 53 75

Denkt u bij het eerste bezoek aan de volgende gegevens:

  • Identificatie (paspoort, id-kaart of rijbewijs)
  • Zorgpas
  • Het dossier en röntgenfoto’s van uw vorige tandarts (deze dient u zelf op te vragen)
2016 01 29 16 Overig4
2016 01 29 31 Overig6

Kortier mondzorg haaksbergen

Pijnklacht

Acute (pijn)klachten tijdens openingstijden van de praktijk:

Bel ons (053-5725375) bij voorkeur tussen 8:00 en 9:00 uur.

Wij doen dan ons uiterste best om u dezelfde dag te helpen.

Acute pijnklachten buiten openingstijden van de praktijk:

Heeft u een acute klacht, zoals een nabloeding, zwelling met koorts of een ongeval terwijl onze praktijk gesloten is? Bel dan met de Tandarts Post Twente, telefoonnummer: 053 792 0040.

Vanaf 1 mei 2019 is onze praktijk aangesloten bij de Tandarts Post Twente. Dat betekent dat u voor pijnklachten dagelijks na 17.00 uur, in weekenden en vakanties terecht kunt bij Tandarts Post Twente, Beltstraat 43D in Enschede. Telefoonnummer: 053 792 0040. Meer informatie kunt u vinden op www.tandartsposttwente.nl

AVG

Met de komst van de nieuwe AVG-wet veranderen er een aantal zaken rondom de privacy en de manier waarop we met patiënten in contact treden. Dit heeft ook invloed op hoe we met gegevens omgaan.

Wij respecteren de privacy van onze patiënten en we streven ernaar deze zo goed mogelijk te waarborgen. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die patiënten bij ons aanleveren.

Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

Link naar Privacyverklaring

Klachtenregeling

Bent u ontevreden? Wij proberen samen met u een goede oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan is het goed om te weten dat u gebruik kunt maken van de KNMT klachtenregeling waar wij bij zijn aangesloten.

De klachtenregeling van deze tandheelkundige beroepsorganisatie voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De KNMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een uitspraak doen. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie kunt u schriftelijk opvragen bij de KNMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein (www.knmt.nl).

Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), 0900 20 25 012 (0,90p.m.)

https://www.knmt.nl/voor-patienten/ik-ben-ontevreden-wat-nu

Praktijk

Kortier

Mondzorg

053 – 57 25 375

Adres

Goorsestraat 11

7482 CB

Haaksbergen

Contact

info@kortiermondzorg.nl

Spoednummer:

053-792 0040

Kortier Mondzorg is een moderne tandartspraktijk met veel aandacht voor de individuele patiënt. In een prettige behandelsfeer streven we naar een optimale mondgezondheid.